11.06.2013

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าความชื้นช่วยลดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในอากาศ

การศึกษาล่าสุด¹ ของสถาบัน US National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) แสดงให้เห็นว่าการแพร่เชื้อในอากาศของไวรัสไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างมีมากหากสามารถรักษาความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศไว้ที่ 40% RH หรือสูงกว่านั้น

เพื่อทดสอบผลกระทบของความชื้นต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ในอากาศ ได้มีการนำหุ่นจำลองกล "ไอ" ละอองไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าไปในบรรยากาศของห้องที่ความชื้นประมาณ 7-73%RH และติดตามผลของอากาศที่หุ่นจำลองในห้องหายใจกลับเข้าไป

อากาศที่หุ่นจำลองหายใจเข้าไปแสดงให้เห็นว่าที่ความชื้น ≤23%RH ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในอากาศรักษาความสามารถในการติดเชื้อ 71-77% ในขณะที่ความชื้น ≥43%RH ความสามารถในการติดเชื้อจะลดลงเหลือเพียงแค่ 15-22% เท่านั้น การศึกษาแสดงให้เห็นว่าไวรัสที่กระจายจากการไอจะหมดฤทธิ์อย่างรวดเร็วที่ความชื้นที่สูงขึ้น โดยมีฤทธิ์ลดลงมากที่สุดใน 15 นาทีแรก

การศึกษาสรุปว่าการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคารให้อยู่ที่ 40%RH หรือสูงกว่านั้นจะลดอัตราการติดเชื้อของไวรัสไข้หวัดใหญ่ทางอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ

คาดว่ามีการสูญเสียวันทำงานกว่า 7.6 ล้านวันในสหราชอาณาจักรในแต่ละปี เนื่องจากความเจ็บป่วยที่มาจากไข้หวัด ทำให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเสียหายกว่า £1.35 พันล้านต่อปี ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คิดว่าไข้หวัดแพร่กระจายโดยละอองที่คนเป็นหวัดไอหรือจามออกมา ซึ่งสามารถอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมง

“การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความชื้นที่เหมาะสมในสถานทีทำงาน เพื่อลดการขาดงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีไวรัสในอากาศได้ เช่น โรงพยาบาลและห้องผ่าตัด" Tim Scott ผู้อำนวยการฝ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความชื้นของ Condair plc. กล่าวไว้

“แม้ว่าหน่วยงานวิชาชีพหลายหน่วยงาน ซึ่งรวมถึง BSRIA, CIBSE และ HSE จะแนะนำให้รักษาความชื้นภายในอาคารให้สูงกว่า 40%RH แต่หลายหน่วยงานเลือกที่จะปิดระบบทำความชื้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย พนักงานไม่สามารถสัมผัสได้ว่าความชื้นต่ำซึ่งแตกต่างจากเวลาที่อุณหภูมิลดลง ดังนั้นหลายคนอาจไม่สังเกต อย่างไรก็ตาม มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของการไม่รักษาระดับความชื้นที่เหมาะสมภายในอาคาร คืออาจทำให้สุขภาพของพนักงานแย่ลงและเกิดการขาดงานมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นความเสียหายที่สูงกว่าค่าไฟของระบบทำความชื้น Tim สรุป

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการวิจัยและการให้คำแนะนำสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน NIOSH เป็นส่วนหนึ่งของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ภายใน U.S. Department of Health and Human Services 

References: 
1- ความชื้นสูงทำให้อัตราการติดเชื้อของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อได้ง่ายลดลง จากการจำลองการไอ
John D. Noti et al 2013, PLoS One. 2013; 8 (2):e57485

Back to the News overview

ข่าวสารอื่น ๆ...