การทำความชื้นในสายการผลิตสิ่งทอมีประโยชน์หลายอย่าง  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มกำไรด้วย:

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ - การป้องกันการสูญเสียความชื้นในระหว่างการแปรรูปและการจัดเก็บของสิ่งทอสามารถลดการสูญเสียน้ำหนักจากปกติ 4% เหลือเพียง 0.5% เท่านั้น

คุณภาพของเส้นด้าย - ความชื้นที่เหมาะสมจะรักษาความยาวและความยืดหยุ่นของเส้นด้ายทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้น อีกทั้งยังลดความเสียหายด้วยการลดการตัดทิ้งด้ายที่เสีย

การควบคุมไฟฟ้าสถิต - ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ผลิตผลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงเนื่องจากติดขนผ้าและเศษด้าย เครื่องจักรติดขัด และพนักงานขาดความสบายตัวระหว่างการทำงาน และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ความชื้นที่สูงขึ้นตามธรรมชาติจะทำให้ประจุไฟฟ้ากระจายหายไปและบรรเทาปัญหาเหล่านี้

ประสิทธิภาพในการทอ - การทำความชื้นที่เหมาะสมจะลดการขาดของเส้นด้ายในการทอ ลดระยะเวลาที่ต้องหยุดเครื่องรวมถึงรอยหยุดเครื่องทอผ้า และปมบนผ้าในผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้ว

ความสบายของพนักงาน - เครื่องทำความชื้นสามารถให้การทำความเย็นแบบระเหยได้ประมาณ 5°C กับโรงงานผลิตสิ่งทอในขณะที่ยับยั้งฝุ่น แมลงวัน และขุยด้าย ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าและเพิ่มผลิตผลของพนักงาน

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในการผลิตสิ่งทอประกอบไปด้วย:

 • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกกับผู้ผลิตสิ่งทอหลายราย
 • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 • ความสามารถที่จะให้นวัตกรรมทางแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแก่กระบวนการสิ่งทอทั้งหมด
 • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ
 • ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ของเสียลดลง และกำไรเพิ่มขึ้น
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพช่วยเพิ่มผลิตผลของพนักงานและลดอุบัติเหตุได้

ลูกค้าด้านสิ่งทอของเรา ซึ่งรวมถึง

  - Triumph International, สหราชอาณาจักร

  - Superba, ฝรั่งเศส

  - Picanol, เบลเยียม

  - Ganges Jute, อินเดีย

  - Cheviot Jute, อินเดีย

  - Milliken, สหรัฐฯ

  - CVT Group, แคนาดา

  - Freudenberg Vliesstoffe, เยอรมนี

  - AB Fiberduk, สวีเดน

  - Trisoft Textil Ltda, บราซิล

  Other อุตสาหกรรมที่ Condair ให้การควบคุมความชื้นที่สำคัญ...