การควบคุมความชื้นในอุตสาหกรรมกระดาษเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อควบคุมการสูญเสียความชื้นของกระดาษหลังการทำให้แห้ง เมื่อผลิตและม้วนเสร็จแล้ว กระดาษอาจต้องเจอกับสภาพแวดล้อมโดยรอบขณะรออยู่ท้ายเครื่องทำกระดาษเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน พื้นผิวที่ไม่มีอะไรปกปิดของกระดาษจะมีค่าความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับความชื้นโดยรอบ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างกระบวนการตัดและกระบวนการห่อ

ความชื้นต่ำที่ต่ำกว่า 50% ทำให้กระดาษหด ม้วน และผิดรูป ทำให้ม้วนกระดาษนั้นใช้ไม่ได้และทำให้ต้นทุนการผลิตสูงมาก เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ จึงต้องรักษาระดับความชื้นปกติให้อยู่ที่ 55%rH หากรักษาให้อยู่ที่ระดับนี้ได้ ไม่เพียงแต่ความชื้นในกระดาษจะช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้นแต่มันยังรักษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและการบรรจุหีบห่อด้วย

ความชื้นที่ต่ำในพื้นที่เจาะกระดาษจะทำให้เกิดการสูญเสียความชื้นซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ความเสียหายต่อกระดาษอาจจะยังไม่ปรากฏ เนื่องจากมีแรงดึงที่กระทำต่อกระดาษอยู่จึงทำให้ยังไม่เห็นการม้วนตัวหรือการผิดรูปของกระดาษ

การเปลี่ยนแปลงของกระดาษในกระบวนการตัดจะแสดงที่ระยะการแยกแผ่น เนื่องจากความตึงถูกนำออกจากกระดาษและมันก็สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ตามอิสระ

เมื่อความชื้นต่ำกว่า 45%RH จะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการบรรจุภัณฑ์และป้องกันความเสี่ยงต่อพนักงานจากการถูกไฟฟ้าช๊อตอย่างนึกไม่ถึงได้

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระ��าษประกอบไปด้วย:

 • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกกับการใช้งานต่างๆ เกี่ยวกับกระดาษและเยื่อกระดาษ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่า ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น และลดของเสีย
 • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 • ระบบใช้พลังงงานต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงการควบคุมความชื้น
 • โซลูชั่นการบำรุงรักษาต่ำเพื่อลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ

ลูกค้าด้านกระดาษและเยื่อกระดาษของเรา ซึ่งรวมถึง

  - Arjowiggins, ฝรั่งเศส

  - Ceisa Packaging, ฝรั่งเศส

  - Portucel Soporcel, โปรตุเกส

  - Fabrica Nacional de Moneda Y Timbre

  - Rizla, สหราชอาณาจักร

  - Duni Paper Mills AB, สวีเดน

  - Duni Paper Mills AB, สวีเดน

  - Modo Holmen Paper AB, สวีเดน

  - Metsa Tissue as, สโลวาเกีย

  อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น