ผลของการคัดกรอง
SMTA International

SMTA International

24/9/2562 - 25/9/2562

สถานที่: Donald E Stephens Convention Center

ที่วางเลขที่: 210

สถานที่: Rosemont, IL, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Electronics manufacturing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
PPMA

PPMA

1/10/2562 - 3/10/2562

สถานที่: NEC

ที่วางเลขที่: J14

สถานที่: Birmingham, ประเทศอังกฤษ, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Packaging/Food & beverage/Automotive manufacturing/Concert halls, organs, musical instruments/Pharmaceutical manufacturing/Medical device manufacturing/General manufacturing/Printing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Print '19

Print '19

3/10/2562 - 5/10/2562

สถานที่: Chicago Convention Center

ที่วางเลขที่: 2649

สถานที่: Chicago, IL, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Packaging/Printing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Viscom Italia

Viscom Italia

10/10/2562 - 12/10/2562

สถานที่: Fiera Milano

ที่วางเลขที่: L21

สถานที่: Milano, อิตาลี, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Paper & pulp/Printing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Kyl & Värmepumpdagen

Kyl & Värmepumpdagen

17/10/2562 - 17/10/2562

สถานที่: Åbymässan

สถานที่: Göteborg, สวีเดน, ยุโรป

อุตสาหกรรม: General manufacturing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
CIBUS TEC

CIBUS TEC

22/10/2562 - 25/10/2562

สถานที่: Fiere di Parma

ที่วางเลขที่: E068

สถานที่: Parma, อิตาลี, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Food & beverage

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
International Wafer-Level Packaging Conference Exhibition

International Wafer-Level Packaging Conference Exhibition

23/10/2562 - 24/10/2562

สถานที่: Double Tree Hotel

ที่วางเลขที่: 26

สถานที่: San Jose, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Packaging

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Data Centres Ireland

Data Centres Ireland

19/11/2562 - 20/11/2562

สถานที่: RDS

ที่วางเลขที่: 518

สถานที่: Dublin, ไอร์แลนด์, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Data center

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Ajour 2019

Ajour 2019

28/11/2562 - 29/11/2562

สถานที่: Odense Congress Center

สถานที่: Odense, เดนมาร์ก, ยุโรป

อุตสาหกรรม: General manufacturing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Data Centre World

Data Centre World

11/3/2563 - 12/3/2563

สถานที่: ExCel

ที่วางเลขที่: D247

สถานที่: London, ประเทศอังกฤษ, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Data center

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Nordbygg

Nordbygg

21/4/2563 - 24/4/2563

สถานที่: Stockholmsmässan

สถานที่: Stockholm, สวีเดน, ยุโรป

อุตสาหกรรม: General manufacturing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน