ผลของการคัดกรอง
Data Center World

Data Center World

19/3/2562 - 22/3/2562

สถานที่: Phoenix Convention Center

สถานที่: Phoenix, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Data center

อ่านเพิ่มเติม เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Gienger Neuheitenschau

Gienger Neuheitenschau

27/3/2562 - 30/3/2562

สถานที่: Gienger Markt Schwaben

ที่วางเลขที่: B 072

สถานที่: Markt Schwaben, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

Effizienz-Forum Frankfurt

Effizienz-Forum Frankfurt

เริ่ม: 27/3/2562

สถานที่: THE SQUAIRE

สถานที่: Frankfurt, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Evaporative cooling/Energy

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Effizienz-Forum Hamburg

Effizienz-Forum Hamburg

เริ่ม: 4/4/2562

สถานที่: Elbphilharmonie

สถานที่: Hamburg, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Evaporative cooling/Energy

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Datacenter Dynamics

Datacenter Dynamics

9/4/2562 - 10/4/2562

สถานที่: New York Marriott Marquis

สถานที่: New York, NY, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Data center

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Effizienz-Forum Berlin

Effizienz-Forum Berlin

เริ่ม: 11/4/2562

สถานที่: Radisson Blu

สถานที่: Berlin, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Evaporative cooling/Energy

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
NWFA Woodworking Expo

NWFA Woodworking Expo

1/5/2562 - 3/5/2562

สถานที่: Fort Worth Convention Center

ที่วางเลขที่: 626

สถานที่: Fort Worth, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Timber & furniture/Residential

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

7/5/2562 - 7/5/2562

สถานที่: Vienna Haus Andel's

สถานที่: Berlin, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

8/5/2562 - 8/5/2562

สถานที่: Elbloge

สถานที่: Hamburg, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

14/5/2562 - 14/5/2562

สถานที่: REHAU Akademie

สถานที่: Erlangen, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Forum Lufthygiene

Forum Lufthygiene

15/5/2562 - 15/5/2562

สถานที่: Motorworld

สถานที่: Böblingen, ประเทศเยอรมัน, ยุโรป

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
Austrian Air Day

Austrian Air Day

26/6/2562 - 26/6/2562

สถานที่: Linz, ออสเตรีย, ยุโรป

อุตสาหกรรม: Evaporative cooling/HVACR

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
ASHE

ASHE

14/7/2562 - 17/7/2562

สถานที่: Baltimore Convention Center

ที่วางเลขที่: 454

สถานที่: Baltimore, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Hospitals & healthcare/Facilities management

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
AWFS

AWFS

17/7/2562 - 20/7/2562

สถานที่: Las Vegas Convention Center

ที่วางเลขที่: TBD

สถานที่: Las Vegas, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Timber & furniture

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน
SMTA International

SMTA International

24/9/2562 - 25/9/2562

สถานที่: Rosemont, IL, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Electronics manufacturing

Print '19

Print '19

3/10/2562 - 5/10/2562

สถานที่: Chicago Convention Center

ที่วางเลขที่: TBD

สถานที่: Chicago, IL, สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: Packaging/Printing

เว็บไซต์ของผู้จัดงาน