เครื่องทำความชื้น Condair ช่วยเพิ่มผลิตภาพของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก

การทำความชื้นในโรงฆ่าสัตว์

การลดการสูญเสียน้ำหนักของซากระหว่างการแช่เย็นให้เหลือน้อยกว่า 1%

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในห้องเย็น

การป้องกันการสูญเสียน้ำหนักและการยืดระยะเวลาการวางขายของผลผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในสถานที่เก็บพืชผล

ป้องกันพืชผลเสื่อมสภาพและช่วยยืดเวลาการจัดเก็บให้ยาวนานขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในการเพาะเห็ด

ให้สภาวะที่เหมาะสำหรับการเติบโตและลดความเสียหายต่อเห็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นสำหรับโรงฟักไข่

สิ่งสำคัญเพื่อผลผลิตสูงสุดของลูกไก่ในแต่ละชุดการฟักไข่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในการผลิตชา

ป้องกันไม่ให้ชาสูญเสียความชื้นไปในอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม