เห็ดชอบสภาพแวดล้อมที่มืดและชื้น เครื่องทำความชื้นถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความชื้นในอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะเห็ดที่ 95%rH

ระบบทำความชื้นที่ดีต้องสามารถเพิ่มความชื้นโดยไม่มีหยดน้ำ เนื่องจากหยดน้ำที่ตกตะกอนจากบรรยากาศลงบนเห็ดอาจทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลและทำให้เห็ดเสียราคาได้

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในการเพาะเห็ดประกอบไปด้วย:

  • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกกับการใช้งานต่างๆ ด้านเกษตรกรรม
  • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
  • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีกว่าและกำไรที่มากขึ้น
  • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ
  • ระบบใช้พลังงงานต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน
  • ระบบการบำรุงรักษาต่ำเพื่อลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น