เมื่อซากสัตว์ที่เพิ่งถูกฆ่าถูกแช่เย็นครั้งแรกเพื่อลดอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ มันจะสูญเสียน้ำหนักเพราะเสียความชื้นไปกับอากาศ อาจสูญเสียน้ำหนักได้ถึง 3% ของน้ำหนักโดยรวม ขึ้นอยู่กับกระบวนการแช่เย็น การสูญเสียน้ำหนักมากที่สุดจะเกิดขึ้นในระยะแรก ๆ เมื่ออุณหภูมิระหว่างซากและสภาพแวดล้อมของอากาศในห้องแช่แตกต่างกันมากที่สุด

การเพิ่มความชื้นของอากาศรอบ ๆ ซากให้อยู่ระหว่าง 90-95%RH จะไม่เกิดการสูญเสียความชื้นออกจากเนื้อสัตว์และสามารถลดการสูญเสียน้ำหนักได้ถึงต่ำกว่า 1% 

มันจะส่งผลต่อการทำกำไรของโรงงานฆ่าสัตว์ได้ทันที ด้วยการหยุดการระเหยหายของผลิตภัณฑ์ 4 กก.ที่ออกจากชิ้นเนื้อในกระบวนการแช่เย็น

ห้องเย็นความชื้นสูงจะทำให้การนำความร้อนของอากาศดีขึ้นและทำให้เพิ่มกำไรโดยลดการสูญเสียของน้ำหนัก ส่งผลให้ลดอุณหภูมิของซากลงถึงระดับจัดเก็บได้เร็วขึ้นซึ่งจะลดต้นทุนการใช้พลังงานในการแช่เย็นและยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในโรงฆ่าสัตว์ประกอบไปด้วย:

  • การลดการสูญเสียน้ำหนักในการทำความเย็นหลักเป็นประมาณ 1%
  • เพิ่มความสามารถในการทำกำไรทันที
  • การโอนถ่ายความร้อนจากซากดีขึ้นและวงจรการแช่เย็นสั้นลง
  • ต้นทุนพลังงานในการแช่เย็นลดลงจากการทำความเย็นที่เร็วขึ้น
  • การเติบโตของจุลินทรีย์ลดลงจากการทำความเย็นที่เร็วขึ้น
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะอาดถูกสุขอนามัยที่สุดเพื่อความมั่นใจสูงสุด
  • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน

คุณอาจจะสนใจสิ่งต่อไปนี้ด้วย...