เมื่ออากาศเข้าไปในห้องแช่ ความชื้นจะลดลงเนื่องจากอุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดน้ำค้างและน้ำจะกลั่นตัวควบแน่นบริเวณพื้นผิวที่เย็น โดยเฉพาะแผงคอยล์เย็นในระบบทำความเย็น 

ในขณะที่อากาศไหลวนรอบๆ ห้องเย็น อากาศจะอุ่นขึ้นซึ่งจะทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง อากาศที่อุ่นกว่าจะดึงความชื้นจากทุกพื้นผิวที่สามารถดึงได้ รวมถึงการดึงความชื้นมาจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เก็บอยู่ด้วย   ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียน้ำหนัก - มากถึง 20% - ผิวผลิตภัณฑ์จะเต่งตึงน้อยลง ส่งผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพ และระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บนชั้นวางขาย ซึ่งมีผลทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง 

วิธีแก้ไข? เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์เป็นระดับที่สมดุลกับพืชผล  

ผลไม้ ผัก ดอกไม้ หรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างประเภทอื่น ๆ ต้องการสภาวะในการจัดเก็บที่ต่างๆกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องมีความชื้นประมาณ 95%RH ที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเล็กน้อย แต่แม้ว่าผลผลิตที่ถูกจัดเก็บในสภาวะที่อุ่นกว่านั้นก็ได้รับประโยชน์จากระดับความชื้นประมาณ 75%RH ด้วยเช่นกัน ความชื้นในระดับที่ต้องการถูกจ่ายโดยตรงไปในอากาศอย่างสม่ำเสมอทั่วร้าน  

เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ตลาดเชิงพาณิชย์และคลังสินค้าสมัยใหม่หลายแห่งที่ดำเนินการโดยเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตได้รับประโยชน์จากการทำความชื้นที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับตู้แสดงสินค้าแช่เย็นและเคาน์เตอร์แบบเปิดที่ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แช่เย็นอยู่นั้นจะไม่ลดลงตลอดระยะเวลาในการขนส่ง 

ประโยชน์ของการทำความชื้นในห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารและผลิตผลประกอบไปด้วย:

 • การเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์จะยับยั้งการสูญเสียความชื้น
 • ระดับความชื้นที่เหมาะสมทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะถูกรักษาไว้
 • ลักษณะภายนอกที่สดราวเพิ่งเก็บมาจะเพิ่มมูลค่าให้กับใบชา
 • ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วยการรักษาน้ำหนักผลิตภัณฑ์  
 • ระยะเวลาจัดเก็บที่ยาวนานและวางขายได้นานขึ้นทำให้ลดของเสียที่ต้องทิ้ง
 • การทำความชื้นในห้องโดยตรงรับรองระดับความชื้นที่ถูกต้องสม่ำเสมอทั่วห้อง ทำให้รักษาคุณภาพของผลิตผลได้ทั่วทั้งหมด 
 • การควบคุมความชื้นอย่างใกล้ชิดหมายถึงรักษาความชื้นที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตที่เหมาะสม
 • Condair - ตัวเลือกของระบบการทำความชื้นในห้องที่ตอบสนองความต้องการของห้องเย็น 

ลูกค้าด้านการจัดเก็บผลผลิตในห้องเย็นและห้องแช่ของเรา ซึ่งรวมถึง:

  - Bell AG, สวิตเซอร์แลนด์

  - LIDL, เดนมาร์ค

  - Dubai Flower Store, สหรัฐอาหรับเอมิเรต

  - L C Lauridsen, เดนมาร์ค

  - Woolworths, แอฟริกาใต้

  - Lammerfjorden, เดนมาร์ค

  - Lantmännen-Hatting, เดนมาร์ค

  - HB Refrigeración, เปรู

  - Arla, เดนมาร์ค

  - Beauvais, เดนมาร์ค

  - Keller Fruechte & Gemuese, สวิตเซอร์แลนด์

  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารอื่น ๆ ที่ Condair มีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร เช่น: