เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำที่ใช้ขั้วไฟฟ้า Condair EL

ให้การทำความชื้นแบบไอน้ำที่มั่นใจได้ ทางท่อดักก์ หรือโดยตรงให้กับห้องที่ต้องการ สามารถติตตั้ง ใช้งาน และซ่อมบำรุงง่าย

คลิกที่นี่

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำด้วยขดลวดความต้านทาน Condair RS

นวัตกรรมการจัดการคราบหินปูนเพื่อการซ่อมบำรุงที่ง่าย การควบคุมความชื้นที่แม่นยำ และไม่ใช้หม้อต้มน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง

คลิกที่นี่

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำ - รุ่นใดจึงจะเหมาะกับโครงการของฉัน

คลิกที่นี่เพื่อถามผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำที่ใช้แก๊ส Condair GSs

การทำความชื้นแบบไอน้ำสมรรถภาพสูงด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำ เนื่องจากประหยัดด้วยการใช้แก๊สแทนไฟฟ้า

คลิกที่นี่

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำ Condair Esco

ใช้ไอน้ำจากเครือข่ายไอน้ำที่มีอยู่ของอาคารเพื่อให้ความชื้นแบบไอน้ำแห้งกับ AHU หรือท่ออากาศ

คลิกที่นี่

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำดี Condair LS

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำดี สามารถนำระบบไอน้ำที่มีอยู่ของอาคารมาใช้ เพื่อส่งไอน้ำแห้งไปที่ท่อหรือ AHU

คลิกที่นี่

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำขนาดเล็ก Condair CP3 Mini

ให้ไอน้ำโดยตรงกับห้องหรือเข้าไปใน AHU ได้สูงถึง 4 กก./ชม. มีการเชื่อมต่อที่แนบเนียน

คลิกที่นี่

เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำสู่ไอน้ำ Condair SE

เปลี่ยนไอน้ำจากหม้อต้มไอน้ำให้เป็นไอน้ำปลอดเชื้อเพื่อใช้ในการทำความชื่้นในท่ออากาศ หรือ AHU

คลิกที่นี่

เทคโนโลยีเครื่องทำความชื้นอื่น ๆ...

In-duct adiabatic humidifiers

Low energy humidification and evaporative cooling in an air handling unit or duct

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องทำความชื่้นแบบพ่นอากาศโดยตรง

สำหรับการทำความชื้นโดยตรงเข้าไปในห้องหรือพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องทำความชื้นแบบเคลื่อนที่

เครื่องทำความชื้นความจุต่ำแบบเคลื่อนที่สำหรับการทำความชื้นในห้องโดยตรง

อ่านเพิ่มเติม

Condair Optisorp ทำท่อร่วมระจายไอน้ำแบบระเหยให้สั้นลง

ลดระยะการระเหยของไอน้ำที่ปล่อยภายในท่อหรือ AHU เพื่อไม่ให้เปียกแฉะ

อ่านเพิ่มเติม