คณะกรรมการบริหารของคอนแดร์

Oliver Zimmermann, CEO Condair Group

 

 

Oliver Zimmermann

CEO

Our วิสัยทัศน์ของคอนแดร์ ในการมอบประโยชน์ ความยั่งยืนและสุขภาพที่ดี ผ่านทางอากาศและน้ำ เป็นความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เพราะไม่เพียงแต่เป็นคำมั่นสัญญาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียกร้องของเราเองในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ไม่ธรรมดานี้ และเป็นแรงผลักดันให้พวกเราแต่ละคนสร้างอนาคตที่ประสบความสำเร็จร่วมกัน

วิสัยทัศน์ของเรายังยึดมั่นต่อจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้ให้บริการเพื่อการแก้ปัญหาการควบคุมความชื้นและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการจัดหาองค์ประกอบทางนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

เราลงทุนถึง 6% ของยอดขายสุทธิประจำปีของเ���าในโครงการวิจัยและพัฒนา แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของเราแสดงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจซึ่งมีฐานมาจากการตอบรับและความต้องการของลูกค้าตลอดจนโครงการนวัตกรรมที่น่าทึ่งและมีความเป็นไปได้ด้วย “


Werner Adler

กลยุทธ์องค์กร & การตลาด

"คอนแดร์กำลังเปลี่ยนแปลง จากกลุ่มบริษัทอิสระนานาชาติ มาเป็นองค์กรแบบบูรณาการระดับโลกอย่างแท้จริง. สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจหลักของเราในด้านการทำความชื้นและการทำความเย็นแบบระเหยได้-อย่างเป็นธรรมชาติ และผ่านการเข้าซื้อกิจการ

เพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับตลาดของเรามากขึ้น และเพื่อเข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและผู้ถือผลประโยชน์ร่ามได้ดีขึ้น เราได้จัดตั้งองค์กร ที่ประกอบด้วยความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างกลุ่มพนักงานขายใน 10 ภูมิภาคของพวกเราและทีมการสนับสนุนเขตธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ที่มีความชำนาญใน HVAC, Enduser, OEM และธุรกิจการบริการ