การทำความชื้นเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์สำหรับทุกการใช้งาน

เครื่องทำความชื้นของ Condair และระบบทำความเย็นแบบระเหยช่วยเพิ่มผลิตผลและให้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมหลายแห่งทั่วโลกมากว่า 60 ปี

การทำความชื้นในการผลิตรถยนต์

ประสิทธิภาพและความแม่นยำเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในการผลิตวัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์

การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าสถิตสำหรับวัสดุที่ติดไฟได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในการพิมพ์

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของขนาด และปรับปรุงกระบวนการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในการผลิตสิ่งทอ

เพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในการผลิตยาสูบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในการบรรจุภัณฑ์

การลดไฟฟ้าสถิตและรักษาคุณสมบัติของกระดาษ การ์ด และสารยึดติด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

กำจัดไฟฟ้าสถิตที่อันตรายด้วยการทำความชื้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความชื้นในห้องพ่นสี

ป้องกันการระเหยของสีน้ำและปรับปรุงผิวหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม