เกี่ยวกับ Condair Group

Condair เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกของผลิตภัณฑ์และระบบทำความชื้นและทำความเย็นแบบระเหยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

เราสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางแก้ปัญหาอย่างถูกสุขอนามัยด้วยนวัตกรรมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและลดขั้นตอนในการบำรุงรักษาให้น้อยลง

Advanced Control Limited เป็นตัวแทนของ Condair Group ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของ ACL Groups บริษัทให้บริการด้านระบบเครื่องทำความชื้น ให้คำแนะนำ ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบการใช้งานของระบบ บำรุงรักษา และจัดหาอะไหล่

ความสำคัญของความชื้นในชีวิตของพวกเราทุกคน

Humidification for baby's health

ระดับความชื้นที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญในกิจวัตรประจำวันของเราหลายต่อหลายด้าน ตั้งแต่สุขภาพและความสะดวกสบายไปจนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิตของเรา ตั้งแต่การอนุรักษ์งานศิลปะไปจนถึงการค้นพบยาใหม่ ๆ

ความชื้นของอากาศรอบรอบ ๆ ตัวเราคือปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา


ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด Condair มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองความต้องการในการทำความชื้นของคุณได้