หลายกระบวนการในการผลิตเภสัชภัณฑ์ต้องมีการควบคุมความชื้นอย่างใกล้ชิด การรักษาระดับความชื้นที่แม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการเคลือบยาเม็ดด้วยสารละลายในน้ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสารเคลือบจะไม่แห้งเร็วหรือช้าเกินไป

การพิมพ์ด้วยหมึกน้ำอาจได้รับผลกระทบทางลบจากอากาศแห้งได้ ความชื้นต่ำทำให้ไฟฟ้าสถิตเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้วัสดุติดกันทำให้เกิดปัญหาในการบรรจุหีบห่อ

ระดับความชื้นที่ถูกต้องอาจทำให้เพิ่มผลการผลิต ลดของเสีย และสายผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากโรงงานผลิตเวชภัณฑ์มักจะต้องการการควบคุมสภาพแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบทำความชื้นพิเศษสำหรับการใช้งานเฉพาะ การทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศมาตรฐานทั่วไปมักจะไม่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมได้ตามต้องการ เนื่องจากมีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงอัตราการใช้พลังงาน และการซ่อมบำรุงที่จำเป็นต่างๆ

การทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของลูกค้า ทำให้ Condair สามารถเพิ่มผลผลิตในสภาพแวดล้อมการผลิตเภสัชภัณฑ์ได้ถึง 60% ด้วยการทดสอบการผลิตที่ระดับความชื้นต่าง ๆ แล้วรักษาระดับที่เหมาะสมไว้ตลอดไปในระหว่างการผลิตทำให้สามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้เกือบทั้งหมด

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ประกอบไปด้วย:

 • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกกับการใช้งานต่างๆ ด้านเภสัชภัณฑ์
 • ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตสูงขึ้น และของเสียลดลง
 • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 • ความสามารถที่จะให้นวัตกรรมทางแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับกระบวนการที่แปลกออกไป
 • ระบบใช้พลังงงานต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงการควบคุมความชื้น
 • โซลูชั่นการบำรุงรักษาต่ำเพื่อลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ

ลูกค้าด้านเภสัชกรรมของเรา ซึ่งรวมถึง

  - Johnson & Johnson, สหราชอาณาจักร

  - Teva, ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และรัสเซีย

  - Hollister, ไอร์แลนด์

  - Glaxo Smithkline, สหราชอาณาจักร

  - Productos Roche SA, สเปน

  - Pharmaxis, ออสเตรเลีย

  - Pfizer, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย

  - Cipla, อินเดีย

  - Lupin, อินเดีย

  - Incyte Pharmaceutical, สหรัฐฯ

  - Astellas Pharma Europe, เนเธอร์แลนด์

  อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น