สภาพแวดล้อมสำนักงานที่มีการปรับอากาศในระหว่างฤดูร้อนและทำความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับผลกระทบจากอากาศแห้งหากไม่มีการทำความชื้นที่เหมาะสม การต้องสัมผัสบรรยากาศแห้งเป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน เพิ่มอัตราการหยุดงาน และผลิตผลต่ำ

หนึ่งในผลกระทบแรกที่สังเกตได้ของอากาศแห้งคือไฟฟ้าสถิตดูดซึ่งเริ่มเกิดที่ RH ต่ำกว่า 40%

การทดสอบแสดงให้เห็นว่าการแพร่กระจายของไวรัสในอากาศ เช่น ไข้หวัดใหญ่ จะสูงขึ้นที่ระดับความชื้นต่ำ การรักษาระดับความชื้นที่เหมาะสมจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศในสำนักงานและลดการขาดงาน

ระดับความชื้นที่แนะนำสำหรับสุขภาพของมนุษย์อยู่ระหว่าง 40-60%RH เพื่อรักษาความชื้นให้อยู่ในระดับนี้ สำนักงานขนาดใหญ่จะใช้ระบบทำความชื้นสำหรับอุตสาหกรรมภายในระบบปรับอากาศจากศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม เราก็มีระบบเครื่องทำความชื้นในห้องที่สามารถให้ความชื้นแก่ห้องโดยตรงและอย่างเป็นอิสระให้เลือกใช้ด้วย

40-60%RH คือสภาวะแวดล้อมของสำนักงานที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพและผลิตผลของพนักงาน

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในสภาพแวดล้อมสำนักงานประกอบไปด้วย:

 • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกในการใช้งานต่างๆ ในสำนักงาน
 • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 • ระบบใช้พลังงงานต���ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงการควบคุมความชื้น
 • โซลูชั่นการบำรุงรักษาต่ำที่ช่วยลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ
 • ผลิตผลของพนักงานเพิ่มขึ้นด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นและการขาดงานลดลง

ลูกค้าที่เป็นสำนักงานของเรา ซึ่งรวมถึง

  - Canary Wharf, สหราชอาณาจักร

  - Ministry of Defence, สหราชอาณาจักร

  - Inland Revenue, สหราชอาณาจักร

  - Reuters, UK

  - Virgin Media, สหราชอาณาจักร

  - Whitehall, สหราชอาณาจักร

  - BOC Group plc, สหราชอาณาจักร

  - Direct Line Insurance, สหราชอาณาจักร

  - Glaxo Smithkline, สหราชอาณาจักร

  - Bank of America, สหราชอาณาจักร

  คลิกที่นี่เพื่อดูลูกค้าสำนักงานของเราจากทั่วโลก

  อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น