ระดับความชื้นที่เหมาะสมมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในหลายเรื่องที่เราประสบในชีวิตประจำวัน-ทั้งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและในสถานที่ส่วนตัว ความชื้นมีความสำคัญอย่างมากจนหลายประเทศมีการออกกฎระเบียบสำหรับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบทำความชื้นอย่างชัดเจน มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าภาวะน่าสบายที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีนั้นระดับความชื้นจะต้องอยู่ระหว่าง 40 - 60 %เท่านั้น ระดับความชื้นนี้ บ่อยครั้งก็ยากที่จะรักษาไว้ภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันต่อวัน นี่คือเหตุผลที่ทำไมจึงมีระบบทำความชื้นหลากหลายที่มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรับรองการทำความชื้นในอากาศที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์

Condair เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำสำหรับทุกโซลูชั่นในด้านการทำความชื้นและการทำความเย็นแบบระเหยโดยมีประสบการณ์ที่ยาวนานที่ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างสภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมได้ในขณะที่ใช้พลังงานต่ำและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการแบบองค์รวมมีความสำคัญมากขึ้นทุก ๆ วัน เราภูมิใจที่เราพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้

Condair แบรนด์หลักของเราสร้างมาตรฐานสำหรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกสุขอนามัย ปัจจุบันนี้ CONDAIR มีโรงงานผลิตในยุโรป อเมริกาเหนือ และจีน โดยมีพนักงานประมาณ 600 คน และมีแผนกขายของเราเองใน 15 ประเทศ และมีตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก