การทำความชื้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดการก่อตัวของไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมการผลิต การรักษาความชื้นไว้ที่ 55%RH ปริมาณความชื้นในอากาศจะเป็นตัวนำตามธรรมชาติที่จะนำไฟฟ้าสถิตย์ต่อลงดิน

การก่อตัวของไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมการผลิตมักจะทำให้ผลิตผลลดลง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยจากประกายไฟที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเกิดความเสียหายทางกายภาพต่ออุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ PCBs

ปัญหาไฟฟ้าสถิตเหล่านี้พบบ่อยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ กระดาษ พลาสติก สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตรถยนต์ และเภสัชภัณฑ์

ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความชื้นในอากาศต่ำกว่า 45%RH ความชื้นระหว่าง 45-55%RH สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้แต่จะไม่มากนักเนื่องจากมันจะไหลลงดินผ่านความชื้นในอากาศ การรักษาความชื้นมากกว่า 55%RH สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้

สำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่เช่นห้องพิมพ์หรือสายการผลิต เครื่องทำความชื้นให้ห้องโดยตรงเป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและประหยัด หัวฉีดทำละอองถูกติดตั้งบนพื้นที่บนเพดานและปล่อยละอองละเอียดที่เพิ่มความชื้นให้ได้ระดับที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีความร้อนเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้เนื่องจากมีการสร้างสภาพอากาศบริเวณข้างเคียงที่แห้ง ความร้อนจะทำให้อากาศแห้ง ดังนั้นห้องที่มีความชื้นโดยรวม 60%RH ที่ 18°C อาจมีช่องอากาศแห้งเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเครื่องจักรที่ร้อนที่มีความชื้นน้อยกว่า 45%RH หากเครื่องจักรเครื่องนี้ผลิตแรงเสียดทานที่ทำให้เกิดการก่อตัวของไฟฟ้าสถิต ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

ในกรณีนี้ สามารถใช้ระบบฉีดในพื้นที่เพื่อเพิ่มความชื้นในพื้นที่ได้ หัวฉีดเดี่ยวที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องสามารถให้ความมั่นใจว่าการเพิ่มอุณหภูมิจะไม่ทำให้อากาศแห้งและก่อไฟฟ้าสถิตได้

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair สำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิต:

 • ประสบการณ์กว้างขวางทั่วโลกในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละโครงการได้อย่างแม่นยำ
 • ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นและระยะเวลาที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงานลดลง
 • ระบบทำความชื้นพลังงานต่ำด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
 • โซลูชั่นการบำรุงรักษาต่ำเพื่อลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน

ลูกค้าระบบต่อต้านไฟฟ้าสถิตของเรา ซึ่งรวมถึง:

 • Unilever Bestfoods, UK
 • BAe Systems Munitions, เวลส์
 • Indoliberty Textile, Indonesia
 • Renault F1, France
 • Shi Etsu Handoti, UK

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น