ในระหว่างการผลิตอุปกรณ์วัตถุระเบิด เช่น ยุทโธปกรณ์ ดอกไม้ไฟ หรือพลุแฟลร์ การเกิดประจุไฟฟ้าสถิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงมากต่อวัสดุที่ติดไฟง่ายที่กำลังถูกแปรรูป การรักษาความชื้นที่ 55%rH จะช่วยหลีกเลี่ยงการก่อตัวของไฟฟ้าสถิต เนื่องจากความชื้นทำหน้าที่เป็นตัวนำและค่อย ๆ ลดประจุไฟฟ้าที่เกิดจากเสียดสี

เทอร์โมไฮโกรกราฟถูกนำไปใช้เพื่อบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในอาคารสถานที่ผลิตวัตถุระเบิดเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมสำหรับยุทโธปกรณ์ในกรณีที่มีการตรวจพบข้อบกพร่องในภาคสนามในภายหลัง

ทั้งเครื่องทำความชื้นแบบในห้องและในท่อถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้แต่จะต้องป้องกันการระเบิด ATEX และปลอดภัยอย่างแท้จริง เครื่องทำความชื้นแบบอากาศอัดและน้ำ JetSpray ได้รับความนิยมเนื่องจากมันไม่มีองค์ประกอบในการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าและยังคงให้การควบคุมความชื้นได้อย่างใกล้ชิดให้อยู่ภายใน +/-1%rH

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในอุตสาหกรรมวัตถุระเบิดประกอบไปด้วย:

  • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกกับลูกค้าอุตสาหกรรมวัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์หลายราย
  • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
  • ความสามารถที่จะให้นวัตกรรมทางแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับกระบวนการที่แปลกออกไป
  • ระบบใช้พลังงงานต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงการควบคุมความชื้น
  • โซลูชั่นการบำรุงรักษาต่ำเพื่อลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
  • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น