เมื่อพืชผลโดยเฉพาะผักสลัดจะถูกเก็บเกี่ยวในฤดูร้อน พืชผลจะมีอุณหภูมิตามสภาพอากาศในวันที่เก็บเกี่ยวนั้น ความสดของพืชผลจะต้องถูกรักษาไว้จนถึงมือลูกค้า จึงจำเป็นต้องทำให้อุณหภูมิของพืชผลเย็นลงอย่างรวดเร็ว ที่อุณหภูมิระหว่าง 2°C และ 4°C หากพืชผลถูกเก็บเกี่ยวที่อุณหภูมิ >20°C ระดับของการทำความเย็นที่จะทำให้อุณหภูมิของพืชผลลดลงจนถึงอุณหภูมิในการจัดเก็บนั้นจะทำให้พืชผลเสียหาย

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงต้องเพิ่มความชื้นในระหว่างการทำความเย็น อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำความชื้นตลอดเวลาที่ทำความเย็น เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะต้องเผื่อขนาดเครื่องทำความเย็นไว้ใหญ่มาก ซึ่งจะทำให้ไม่คุ้มค่าการลงทุน

จึงมีการตั้งเวลาการทำงานของเครื่องทำความชื้นให้เริ่มทำงานเมื่อเครื่องทำความเย็นหยุดทำงาน เพื่อให้มีหมอกในห้องแช่เย็น ผลิตภัณฑ์การเกษตรเหล่านั้นจะดูดซับความชื้นจากหมอก และยังช่วยเพิ่มความชื้นเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากพืชผลในระหว่างรอบการทำความเย็นต่อไปอีกด้วย

การทำความเย็นวงจรปกติคือ 15 นาทีตามด้วยการทำหมอก 5 นาที ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ำกันจนกว่าพืชผลจะมีอุณหภูมิเย็นลงตามที่ต้องการ ไม่มีการควบคุมระดับความชื้นสำหรับกระบวนการนี้และใช้เพียงวงจรตั้งเวลาในแผงควบคุมโรงงานที่ใช้ควบคุมเครื่องทำความชื้น พัดลมจากโรงแช่จะต้องทำงานตลอดเวลาระหว่างกระบวนการนี้เพื่อให้สามารถรักษาวิถีของการกระจายอากาศได้

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในสถานที่จัดเก็บพืชผลประกอบไปด้วย:

  • ผลิตผลเพิ่มขึ้นด้วยการลดการสูญเสียน้ำหนักผลิตภัณฑ์
  • ยืดระยะเวลาการจัดเก็บที่เป็นไปได้และระยะเวลาการจัดเก็บบนหิ้งที่ยาวนานขึ้น
  • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกในการใช้งานต่างๆ ด้านเกษตรกรรม
  • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
  • ระบบใช้พลังงงานต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงการควบคุมความชื้น
  • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น