สภาพอากาศชื้นเหมาะสำหรับการเติบโตของชาในไร่ และระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการกระบวนการแปรรูปใบชาสดด้วย 

ในระหว่างการออกซิเดชั่น (หรือที่เรียกว่าการหมักในอุตสาหกรรมชา) การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก กระบวนการนี้สร้างสภาวะที่เหมาะสมให้โพลีฟีนอลในใบชาที่สลบแล้วพัฒนา ไปเป็นธีอาฟลาวินส์ ธีอารูบิกินส์ และสารประกอบ อื่น ๆ ที่สร้างรสชาติและสีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาดำ ชาเปาจ่ง และชาอู่หลง  

หากใบไม้แห้ง ออกซิเดชั่นจะช้าลงเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวต้องใช้น้ำ การรักษาสภาวะการหมัก ความชื้นสัมพัทธ์โดยรอบจะต้องอยู่ที่ 95-98%RH ที่อุณหภูมิ 20-26°C และแม้แต่ระดับความชื้นที่ลดลงเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ ทำให้ผลผลิตลดลง 

การทำความชื้นของขั้นตอนอื่น ๆ เช่น การผลิตซองชาเพื่อลดปัญหาไฟฟ้าสถิตย์นั้น ยังมีผลทำให้มีผลิตผลเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การดื่มชากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกและผู้บริโภคต้องการคุณภาพและทางเลือกที่หลากหลาย ผู้ผลิตมีความกดดันมากกว่าก่อนเพื่อตอบสนองโควตาโดยมีคุณภาพที่ต้องการร่วมกับแน้วโน้มต่าง ๆ เช่น การค้าที่เป็นธรรมและการซื้อตรงจากผู้ผลิตในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หากคุณไม่สามารถวางใจในสภาพอากาศที่เหมาะสมได้ตามธรรมชาติได้ การทำความชื้นจาก Condair ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะให้สภาพแวดล้อมในการผลิตที่เหมาะสม สม่ำเสมอและให้ผลกำไรที่ดีได้   

Get a FREE 10-point guide on improving tea fermentation with humidity control

การสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนาลักษณะพิเศษที่ดีที่สุดของชาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การทำตามกฎ 10 ข้อต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มผลิตผลของโรงงานของคุณ

คลิกที่นี่เพื่อรับ...

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในการผลิตชาประกอบไปด้วย:

 • รับประกันความชื้นสูง (95-98%) สำหรับการหมัก / การออกซิเดชั่น ไม่ว่าสภาพกลางแจ้ง  จะเป็นเช่นไร
 • กระจายความชื้นอย่างทั่วถึงทั้งพื้นแบบดั้งเดิมและห้องหมักถาด และความชื้นสัมพัทธ์ที่สม่ำเสมอในการหมัก CTC - ข้อ��ด้เปรียบที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทำความชื้นแบบแผ่นหมุนแบบดั้งเดิม 
 • ใบเปลี่ยนสีน้อยลงและมีจุดน้อยลง - ของเสียลดลง ผลผลิตสูงขึ้น 
 • การทำความชื้นก่อนการม้วนและการตัดกระดาษ - จะลดการแห้งตัวของขอบกระดาษได้
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตทีอาจเกิดขึ้น ช่วยทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เร็วขึ้น และลดฝุ่นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผลิตซองใส่ใบชา
 • ความมั่นใจในการลงทุนของคุณ - Condair มีประวัติในการเพิ่มคุณภาพ ผลิตผล และผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็วในอุตสาหกรรมชา

ลูกค้าด้านการแปรรูปชาและบรรจุภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึง:

 • Bartleet Group - ศรีลังกา
 • Lumbini Tea Factory - ศรีลังกา
 • Peak View Tea - Sri Lanka
 • Gunawaredena Tea Factory - Sri Lanka
 • Uruwala Tea - Sri Lanka
 • Nilwala Tea Factory - Sri Lanka
 • Atambagahwila Tea - Sri Lanka
 • Brooke Bond - UK
 • Bajrang Tea Factory - อินเดีย

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารอื่น ๆ ที่ Condair ให้การควบคุมความชื้นที่มีประสิทธิภาพ