อุปกรณ์การแพทย์ผลิตภายในสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อที่ต้องมีการควบคุมสภาพอากาศอย่างเคร่งครัด มันขึ้นอยู่กับกระบวนการการผลิตที่เกิดขึ้น อาจเป็นในกรณีที่อุปกรณ์ทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศทั่วไปไม่สามารถทำให้เกิดสภาวะที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาผลิตได้ตามแบบจริงๆ

การวิจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในระหว่างการผลิต Condair ได้ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตได้ เช่น stents, sutures, เซ็นเซอร์วัดกลูโคสในกระแสเลือด และผ้าปิดแผลที่ใช้ในการแพทย์

ความชื้นถูกควบคุมในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการ อาจเป็นเพราะวัสดุที่กำลังถูกแปรรูปมีความอ่อนไหวต่อความชื้น และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในตัววัสดุนั้นจะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในของวัสดุนั้น ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงขนาด ความไม่สมดุลทางเคมี หรือส่วนประกอบที่เป็นน้ำแห้งลง

เครื่องทำความชื้นสามารถนำไปใช้กำจัดไฟฟ้าสถิตและเพื่อยับยั้งฝุ่นและอนุภาคในอากาศ{sp}การทำความชื้นยังถูกนำไปใช้เป็นตัวกระตุ้นอีกด้วย เช่น เอทิลีนออกไซด์สามารถถูกนำมาใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ แต่จะมีประสิทธิภาพที่ 70%RH หรือสูงกว่าเท่านั้น

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบไปด้วย:

 • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกกับการใช้งานต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น และของเสียลดลง
 • ความสามารถที่จะให้นวัตกรรมทางแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์
 • ระบบใช้พลังงงานต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการปรับปรุงการควบคุมความชื้น
 • โซลูชั่นการบำรุงรักษาต่ำเพื่อลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ

ลูกค้าด้านอุปกรณ์การแพทย์ของเรา ซึ่งรวมถึง

  - Boston Scientific, ไอร์แลนด์

  - Johnson & Johnson Medical, สหราชอาณาจักร

  - Alcon Laboratories, ไอร์แลนด์

  - Abbott Vascular, ไอร์แลนด์

  - Medtronic, ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร

  - Merck Millipore, ไอร์แลนด์

  - Lifescan Scotland, สหราชอาณาจักร

  - Smith & Nephew Medical, สหราชอาณาจักร

  - Daysoft Ltd, สหราชอาณาจักร

  - Johnson & Johnson Depuy, ไอร์แลนด์

  อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น