ระดับความชื้นที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมการผลิตในห้องปลอดเชื้อเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาระดับผลผลิตและลดของเสีย แม้แต่การเปลี่ยนแปลงระดับความชื้นเพียงเล็กน้อยก็ทำให้สีเคลือบแห้งเร็วเกินไปได้ ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่เป็นปัญหาในการบรรจุหีบห่อ หรืออาจเป็นปัญหาในการใช้งานด้านการพิมพ์ที่ละเอียดอ่อนได้

เครื่องมือทำความชื้นมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงานหรือการใช้งานด้านสุขภาพของมนุษย์อื่น ๆ ไม่สามารถปรับระดับความชื้นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบทำความชื้นพิเศษ

เนื่องจากสภาพแวดล้อมจำเป็นต้องมีการควบคุมตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน ดังนั้นการเลือกเครื่องความชื้นที่ทนทานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการดูแลรักษาที่จำเป็นและต้นทุนในการดำเนินงานและการใช้พลังงาน

การทำงานร่วมกับทีม R&D ของลูกค้า ทำให้ Condair สามารถเพิ่มผลผลิตในสภาพแวดล้อมห้องปลอดเชื้อได้ถึง 60% ด้วยการทดสอบการผลิตที่ระดับความชื้นต่าง ๆ แล้วรักษาระดับที่เหมาะสมไว้ตลอดไปในระหว่างการผลิตทำให้สามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้เกือบทั้งหมด

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในห้องปลอดเชื้อและห้องปฏิบัติการ

 • ความชำนาญรอบรู้ กับกระบวนการต่าง ๆ ในห้องปลอดเชื้อและห้องปฏิบัติการทั่วโลก
 • ความสามารถที่จะให้นวัตกรรมทางแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 • ระบบใช้พลังงงานต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงการควบคุมความชื้น
 • ระบบการบำรุงรักษาต่ำเพื่อลดการต้องซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญในบริษัทเพื่อให้บริการลูกค้าและให้การควบคุมความชื้นที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้

ลูกค้าห้องปลอดเชื้อของเรา ซึ่งรวมถึง

  - Galen Pharmaceutical

  - Pfizer

  - Boston Scientific

  - Wellcome Trust

  - Intel

  - Medisense

  - Millipore

  - มหาวิทยาลัย Oxford

  - IBM

  - National Semiconductor

  - GlaxoSmithKline

  - Genzyme

  Click here.

  อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น