สภาวะตามธรรมชาติเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการฟักตัวของไข่ แต่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นในโรงฟักไข่เชิงพาณิชย์ จัดเป็นหน้าที่ของผู้จัดการโรงฟักไข่ที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าได้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์จากไข่ในแต่ละชุด ไม่เพียงแต่อุณหภูมิและการไหลของอากาศเท่านั้นที่สำคัญ แต่ความชื้นยังมีบทบาทที่สำคัญมากในกระบวนการทั้งหมดด้วยเช่นกัน

ระดับความชื้นในโรงฟักไข่ไก่

การจัดเก็บก่อนการเข้าตู้ฟักตัว: นานกว่าเจ็ดวัน 70-80%RH เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดน้ำ

การจัดเก็บก่อนการเข้าตู้ฟักตัว: นานกว่าเจ็ดวัน 80-88%RH เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดน้ำ

การฟักตัวช่วงต้น: 50-60%RH เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นมากเกินไปซึ่งจะส่งผลให้ไข่ขาวแห้งและทำให้เอ็มบริโอเสียหาย

การเติบโต: 50-60%RH เพื่อพัฒนาให้ช่องอากาศมีขนาดที่ถูกต้องเพื่อให้ปอดของลูกไก่พัฒนาอย่างถูกต้องหลังจากการฟักตัวภายใน

การพัฒนา: 50-60%RH เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนกลางเปียกและเนื้อขาแดง

การฟักไข่: 50-60%RH เพื่อป้องกันไม่ให้เปลือกติดกับขนอ่อน

เล้าไก่และโรงไก่เนื้อสามวันแรกหลังจากการฟักตัว: 70%RH เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่ขาดน้ำในสองสามวันแรกหลังจากฟักตัว

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair ในเลี้ยงสัตว์ปีกประกอบไปด้วย:

  • ความชำนาญรอบรู้ทั่วโลกในการใช้งานต่างๆ ด้านกสิกรรม
  • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
  • ความสามารถที่จะให้นวัตกรรมทางแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแก่กระบวนการการเพาะปลูกและเกษตรกรรม
  • ประสิทธิภาพ��นการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากสัตว์ปีกมีสุขภาพดีขึ้น
  • การลดฝุ่นในอากาศ
  • ระบบทำความชื้นแบบถูกสุขอนามัยที่ใช้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในวงการอุตสาหกรรม
  • บริการแนะนำ การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง การทดลองเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่อย่างครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น