ImageImage

กำจัดไฟฟ้าสถิตที่อันตรายด้วยการทำความชื้น

อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจร ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์ และข้อมูล เป็นสิ่งที่ไวต่อ ไฟฟ้าสถิตมาก ระดับความชื้นที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะลด ความเสียหายที่เกิดจาก ESD

ESD คืออะไร

ไฟฟ้าสถิต (ESD) คือการไหลของไฟฟ้าระหว่างวัตถุสองชิ้นที่มีประจุไฟฟ้าที่เกิดจากการสัมผัสกัน ESD เกิดขึ้นเมื่อวัตถุที่มีประจุต่างกันถูกนำมาวางใกล้กันหรือเมื่อไดอิเล็กทริกระหว่างวัตถุพังลง ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดประกายไฟที่มองเห็นได้

อย่างไรก็ตาม หลายครั้งที่เหตุการณ์ ESD เกิดขึ้นโดยไม่เกิดประกายไฟที่มองเห็นได้หรือเกิดเสียงให้ได้ยิน ผู้ที่มีไฟฟ้าสถิตปริมาณเล็กน้อยอาจไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองมีกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอที่จะทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่อนไหวเสียหายได้

ESD ที่มองไม่เห็นเหล่านี้อาจทำให้อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ หรืออาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในระยะยาวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ผลกระทบของ ESD ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างอาจไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจนกว่าจะใช้งานไปสักระยะหนึ่ง

ไฟฟ้าสถิตย์

หนึ่งในสาเหตุของเหตุการณ์ ESD คือไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตมักจะเกิดขึ้นจากไทรโบชาร์จจิ้ง – การแยกประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุสองชิ้นถูกนำมาสัมผัสกันแล้วแยกจากกัน

อีกสาเหตุหนึ่งของความเสียหาย ESD คือการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต มันจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าถูกวางใกล้วัตถุที่นำไฟฟ้าที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้น

วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสถิตที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัตถุอื่นที่พร้อมจะกระจายไปอีก

คุณจะลด ESD ได้อย่างไร

ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส่วนมากจะกำหนดพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ปราศจากไฟฟ้าสถิตโดยใช้มาตราการเพื่อ:

■ ป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้า – โดยการหลีกเลี่ยงวัสดุที่มีประจุไฟฟ้าสูง 
■ กำจัดไฟฟ้าสถิต – โดยการให้คนงานต่อกับสายดินหรือจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
■ ควบคุมความชื้น

การควบคุมความชื้น – ทางออกที่ดีในการขจัด ESD

ด้วยระดับความชื้นที่ 40% RH, ความต้านผิวบนพื้น พรม เสื่อปูโต๊ะ และบริเวณอื่น ๆจะลดต่ำลง 

เครื่องทำความชื้นมีหน้าที่เพิ่มความชื้นให้กับอากาศและความชื้นในอากาศจะฟอร์มตัวเป็นฟิล์มบาง  ๆบนพื้นผิว ทำหน้าที่เป็นตัวนำตามธรรมชาติในการกระจายประจุไฟฟ้าออก เมื่อความชื้นลดลงต่ำกว่า 40% RH ฟิล์มความชื้นนี้จะหายไป กิจกรรมปกติของพนักงานก็จะทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้นอีก

การมีโปรแกรมลดไฟฟ้าสถิตจะช่วยให้:

■ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
■ ลดขยะจากชิ้นส่วนที่เสียหาย 
■ ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้นทั้งสำหรับการผลิตและสุขภาพของพนักงาน 


ImageImage

ประโยชน์ของการทำความชื้นของ Condair สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย:

 • Minimizing damages  to manufacturing equipment and product caused 
  by ESD (ไฟฟ้าสถิต)
 • Increased คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่ม  revenues  
 • ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดงานของพนักงานลดลง
 • สุขภาพและความสบายของพนักงานในสถานทีทำงาน

ลูกค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา ซึ่งรวมถึง

 • - Bosch GmbH, เยอรมนี
 • - Bosch GmbH, เยอรมนี
 • - Siemens Healthcare, เยอรมนี
 • - LG Electronics, เกาหลีใต้
 • - Lenovo, จีน
 • Bang & Olufsen, เดนมาร์ค
 • Ericsson, สวีเดน

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น ซึ่งรวมถึง...