สำรวจโลกของ Condair

นี่คือตัวอย่างโครงการที่ Condair ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมในหน่วยงานกระบวนการการผลิต หน่วยงานด้านสุขภาพและยังช่วยในการอนุรักษณ์ศิลปะและชิ้นงานอื่น ๆ อีกด้วย