เครื่องทำความชื้นและความเย็นแบบระเหยคอนแดร์เอ็มอี

"คอนแดร์เอ็มอีให้การควบคุมความชื้นและการทำความเย็นแบบระเหยที่กินไฟต่ำแก่หน่วยจัดการอากาศหรือท่อ ด้วยคุณสมบัติด้านนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของมัน ทำให้มั่นใจได้ว่ามันเป็นเครื่องทำความชื้นแบบระเหยชั้นนำของโลก "

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องทำความชื้นคอนแดร์ดีแอลแบบไฮบริดพ่นละอองและทำระเหย

ผสมผสานเทคโนโลยีการพ่นละอองและการทำระเหยเพื่อให้ได้การทำความชื้นภายในท่อที่มีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องทำความชื้นแบบแอเดียแบติกรุ่นใดเหมาะสำหรับโครงการของฉัน

คลิกที่นี่เพื่อถามผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องทำความชื้นภายในท่อแบบความดันสูงคอนแดร์เอชพี

ให้การทำความชื้นและการทำความเย็นแบบอะเดียแบติกที่กินไฟต่ำแก่หน่วยจัดการอากาศ (เอเอชยู) หรือท่อ

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจจะสนใจสิ่งต่อไปนี้ด้วย