การใช้งานตัวทำละลายต่ำ สีและสารเคลือบสูตรน้ำที่แพร่หลาย ทำให้การควบคุมความชื้นเป็นสิ่งที่สำคัญในห้องพ่นสี ระดับความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ที่สูงถึง 65-75% มักถูกนำไปใช้สำหรับสีสูตรน้ำเพื่อให้คุณภาพการพ่นสีที่สม่ำเสมอโดยการป้องกันการระเหยของละอองและการเกาะกันของสี อัตราการเกาะติดที่สม่ำเสมอและการป้องกันการแห้งก่อนกำหนด เครื่องทำความชื้นแบบพ่นหรือแบบระเหยมักจะถูกนำไปใช้เนื่องจากความประหยัดโดยที่แบบไอน้ำจะถูกนำไปใช้สำหรับการใช้งานขนาดเล็ก ๆ

แน่นอนว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงเป็นผลเสียต่อกระบวนการทำให้แห้ง แต่เมื่อส่วนประกอบที่เป็นโลหะออกจากเตา สภาพแวดล้อมในพื้นที่ขัดผิว พื้นที่ซ่อม และพื้นที่ตรวจสอบอาจร้อนและแห้งได้ สิ่งนี้ทำให้คนงานรู้สึกไม่สบายและมีการก่อตัวของไฟฟ้าสถิต ดึงดูดฝุ่นไปติดที่ส่วนประกอบชิ้นงานได้ การใช้เครื่องทำความชื้นเป็นเครื่องทำความเย็นแบบระเหยจะช่วยแก้ไขทั้งสองปัญหาไปพร้อมๆ กัน ทั้งทำให้อากาศเย็นเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สบายและปลอดภัยมากขึ้น ช่วยเพิ่มผลิตผล และการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ก็ช่วยลดไฟฟ้าสถิตย์ที่อาจก่อตัวขึ้นได้ ลานตรวจสอบที่สภาวะ 35°C/15%RH สามารถทำให้เย็นลงได้ถึง 22°C/65%RH อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการนี้

ห้องพ่นสีด้วยไฟฟ้าสถิตและเคลือบสีฝุ่น

ด้วยข้อบังคับทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดของเสีย การควบคุมการฉีดพ่นมากเกินไป การนำอนุภาคกลับมาใช้ และการลดตัวทำละลาย หมายถึง การทำสีแบบไฟฟ้าสถิตและการเคลือบด้วยสีฝุ่นจึงถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในห้องพ่นสีระบบหุ่นยนต์ ระบบคนพ่น และระบบสายพาน กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาประจุที่แตกต่างกันระหว่างผงสีและสิ่งของที่ต่อกับสายดิน ซึ่งจะทำให้เคลือบสีได้อย่างสวยงามสม่ำเสมอโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้ลดการพ่นสีมากเกินไปและลดของเสีย

หากความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไปประสิทธิภาพของไฟฟ้าสถิตจะถูกรบกวน และจะกระทบกับการเกาะติดของตัวเคลือบทำให้ต้องเพิ่มอัตราการไหลมากขึ้นสำหรับการเคลือบแบบเดียวกัน ในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ คุณลักษณะการปล่อยประจุโคโรนาได้รับผลกระทบ ทำให้สีฝุ่นไม่ถูกชาร์จประจุอย่างถูกต้อง และจะมีประสิทธิภาพการโอนต่ำระหว่างสีฝุ่นกับวัตถุที่จะเคลือบ ส่งผลให้ความหนาของฟิล์มไม่เพียงพอและเกิดฟาราเดย์เอฟเฟก ต้นทุนเพิ่มขึ้นและของเสียเพิ่มขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำยังอาจทำให้เกิดการโค้งงอได้

สำหรับการพ่นสีและการเคลือบสีด้วยไฟฟ้าสถิต ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 45-60% RH เป็นความชื้นที่เหมาะสม ที่ 20-25°C

การชุบและการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

ในกระบวนการเคลือบหลายขั้นตอนและกระบวนการบำบัดพื้นผิว สิ่งของที่เป็นโลหะจะถูกย้ายจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่ง ในสภาพอากาศร้อนและแห้ง การขาดความชื้นในบรรยากาศอาจทำให้งานแห้งก่อนกำหนดและไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการล่าช้าและงานไม่สามารถเดินต่อไปขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งนำไปสู่การแห้งของผิวที่ไม่สม่ำเสมอและทำให้เป็นคราบและมีผลกระทบต่อพื้นผิวในถังขั้นตอนต่อไป การดึงชิ้นงานออกหรือการทำใหม่ใช้เวลามากและเสียเวลา การรักษาความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ 50-60%RH ป้องกันไม่ให้พื้นผิวแห้งเร็ว

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการพ่นสีและการเคลือบผิว

โดยทั่วไป การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศจะทำโด AHU  ที่ติดตั้งเครื่องทำความชื้นไว้ด้วยกัน  ทำให้สามารถส่งอากาศที่ได้รับการปรับสภาพแล้วโดยตรงไปยังห้องพ่นสีต่าง ๆ ได้ ซึ่งอาจผลิตโดยผู้ผลิตห้องพ่นสี หรือได้รับการออกแบบต่างหากและผลิตโดยผู้ผลิต AHU

สำหรับห้องพ่นสีแต่ละห้องภายในสถานที่ประกอบการ สามารถติดตั้ง AHU ร่วมด้วย หรือสร้างห้องบรรจุแรงดันบวกที่สามารถเก็บวัสดุและอุปกรณ์รอบ ๆ ห้องพ่นสี โดยปรับสภาพเพื่อให้อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และการกรองอากาศที่เหมาะสม

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมความชื้น Condair เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกในสาขานี้ด้วยประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ผลิตห้องพ่นสี ผู้ผลิต AHU และผู้ใช้งาน เป็นเวลาหลายปี เพื่อปรับปรุงผลิตผลในการพ่นสีและการเคลือบสีฝุ่น

ประโยชน์ของการทำความชื้นในห้องพ่นสีและการเคลือบพื้นผิวประกอบไปด้วย:

 • การลดการก่อตัวของไฟฟ้าสถิตและทำให้ฝุ่นเกาะพื้นผิวน้อยลง
 • การลดระยะระเหยระหว่างหัวฉีดและพื้นผิวอื่นๆ ของเครื่องเพิ่มความชื้นแบบพ่น
 • การป้องกันการแห้งก่อนกำหนดและการแห้งไม่สม่ำเสมอ
 • ผลกระทบของการทำความเย็นแบบระเหยในลานขัดผิวและพื้นที่ตรวจสอบ
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพ��นสีและการเคลือบสีฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
 • ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ความจำเป็นในการต้องขัดผิวลดลง ต้นทุนสีต่ำลงและเคลือบผิวได้ดีขึ้น

ลูกค้าด้านห้องพ่นสีและการเคลือบผิวงานของเรา ซึ่งรวมถึง:

  - Boeing, ออสเตรเลีย

  - Rolls Royce, สหราชอาณาจักร

  - Bae Systems, สหราชอาณาจักร

  - Toyota, จีน

  - Decomp SAS, ฝรั่งเศส

  - Airbus, ฝรั่งเศส

  - Volkwagen, อินเดีย

  - Calibre, สหรัฐฯ

  - HMF Group, เดนมาร์ค

  - Fokker Aerostructures, เนเธอร์แลนด์

  อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ Condair ดูแลเรื่องการควบคุมความชื้นที่มีความจำเป็น ซึ่งรวมถึง...