หยุดการสูญเสียของกำไรคุณ

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับการคาดการณ์ผลตอบแทนของการลงทุนได้ฟรี สำหรับการทำความชื้นพื้นที่แช่เย็นหลักของคุณ

ลดการสูญเสียน้ำหนักในการแช่เย็นหลักได้ด้วยความชื้น

การสูญเสียน้ำหนักโดยเฉลี่ยในระหว่างการแช่เย็นหลักในโรงฆ่าสัตว์โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 1.9-2.8% ของน้ำหนักรวมของซากที่ถูกแช่เย็น ซึ่งเป็นการสูญเสียกำไรที่ควรจะได้มาสำหรับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ แต่เดิมเป็นที่ยอมรับกันมาเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของกระบวนการทำความเย็น

มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้!

การรักษาความชื้นให้สูงระหว่าง 90-95%RH ในพื้นที่แช่เย็น ความชื้นจะไม่ระเหยจากซากในระหว่างการทำความเย็น ซึี่งจะลดการสูญเสียน้ำหนักของซากลงประมาณ 1% ซึ่งจะทำให้น้ำหนักแช่เย็นสุดท้ายของเนื้อสัตว์ดีขึ้นมาก

เครื่องทำความชื้นในโรงฆ่าสัตว์ จะปล่อยฝอยละอองความชื้นเข้าสู่บรรยากาศของห้องแช่เย็นโดยไม่ทำให้ซากเปียก การกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสและการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างถูกสุขอนามัย

ประโยชน์เพิ่มเติมของระดับความชื้นที่สูงคือการถ่ายเทความร้อนดีขึ้น ทำให้อุณหภูมิของซากถึงอุณหภูมิที่ต้องการในเวลาที่เร็วขึ้น ซึ่งทำให้ลดการใช้พลังงานในการแช่เย็นและยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์

ตัวอย่างของศักยภาพความประหยัด

สำหรับโรงฆ่าสัตว์ การทำความเย็นซากเนื้อวัว 300 ตัวในรอบแช่เย็น 24 ชั่วโมง ห้าวันต่อสัปดาห์ที่ต้นทุนเฉลี่ย £1.65/กก. และน้ำหนักซากเฉลี่ย 250 กก. การเพิ่มกำไรโดยการลดการสูญเสียน้ำหนักในการแช่เย็นหลักจาก 2.5-1.2% คือ:

สัปดาห์ที่ 1 กำไรเพิ่มขึ้น - £8,044

สัปดาห์ที่ 2 กำไรเพิ่มขึ้น - £16,088

สัปดาห์ที่ 3 กำไรเพิ่มขึ้น - £24,131

สัปดาห์ที่ 4 กำไรเพิ่มขึ้น - £32,175

สัปดาห์ที่ 5 กำไรเพิ่มขึ้น - £40,219

สัปดาห์ที่ 6 กำไรเพิ่มขึ้น - £48,263

สัปดาห์ที่ 7 กำไรเพิ่มขึ้น - £56,306

สัปดาห์ที่ 8 กำไรเพิ่มขึ้น - £64,350

สัปดาห์ที่ 9 กำไรเพิ่มขึ้น - £72,394

สัปดาห์ที่ 10 กำไรเพิ่มขึ้น- £80,438

รายละเอียดเพื่อการติดต่อ

รายละเอียดห้องเย็น

ช่องที่มีเครื่องหมาย '*' เป็นช่องบังคับที่ต้องกรอกข้อมูล

คุณอาจจะสนใจสิ่งต่อไปนี้ด้วย...

การทำความชื้นในโรงฆ่าสัตว์

การลดการสูญเสียน้ำหนักของซากระหว่างการแช่เย็นให้เหลือน้อยกว่า 1%

อ่านเพิ่มเติม

JetSpray ลดการสูญเสียน้ำหนักของซาก

เครื่องทำความชื้น JetSpray ของ Condair ช่วยให้ GM Steel ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์ลดการสูญเสียความชื้นของซากหลังจากการฆ่า...

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องทำความชื้นแบบอากาศอัดและละอองน้ำ

ทำงานอย่างทนทานโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ RO การใช้อากาศอัดทำให้มั่นใจได้ว่าการระเหยเกิดขึ้นรวดเร็วมากโดยปราศจากหยดน้ำ

อ่านเพิ่มเติม