09.05.2010

Condair ช่วยให้ความเย็นกับ Microsoft Dublin

Condair ได้จัดหาเครื่องทำความชื้นแบบระเหย 35 เครื่องให้กับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่มูลค่า $500 ล้านของ Microsoft ใน Dublin, ไอร์แลนด์ เพื่อให้การทำความเย็นแบบระเหยด้วยพลังงานต่ำที่ให้ความต่างของอุณหภูมิถึง 8°C สำหรับห้องโถงเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

Microsoft Dublin เป็นศูนย์ข้อมูลใหม่ล่าสุดที่ใช้ "การทำความเย็นแบบอากาศอิสระ" แทนที่จะใช้เครื่องทำความเย็นเชิงกลเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในรอบ ๆ เซิร์ฟเวอร์ให้ต่ำ อากาศบริสุทธิ์จะถูกนำเข้ามาในอาคารอย่างต่อเนื่องและผสมกับอากาศภายในที่ไหลวนซ้ำ เครื่องทำความชื้นแบบระเหยส่วนมากจะถูกติดตั้งอยู่ภายใน AHU ที่ตั้งอยู่บนหลังคาของศูนย์ข้อมูล ในช่วงเดือนฤดูร้อน เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง อากาศอุ่นภายนอกถูกดึงเข้ามาผ่านเครื่องทำความชื้นซึ่งจะระเหยความชื้นเข้าไปในกระแสลมและทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง

การใช้อากาศจากภายนอกและการทำความเย็นแบบระเหยรวมกันนี้ ทำให้ศูนย์ข้อมูลไม่มีความจำเป็นต้องใช้การทำความเย็นแบบเครื่องกลถึง 95% ของเวลาทั้งปี ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft Dublin ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยแคมเปญยุุโรปกับพลังงานที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการยุโรป ว่าเป็น "แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด" ในการออกแบบเกี่ยวกับความยั่งยืนเชิงสิ่งแวดล้อมผ่านนวัตกรรมการออกแบบทำให้มีการใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าศูนย์ข้อมูลเดิมที่สร้างขึ้นสามปีที่แล้วถึง 50%

เครื่องทำความชื้นแบบระเหย 35 เครื่องสามารถให้ความชื้นกับกระแสลมถึง 10,930 ลิตรต่อชั่วโมงให้กับอาคารสถานที่ขนาด 303,000 ตารางฟุต น้ำที่ระเหยจะทำให้เกิดการทำความเย็นแบบแอเดียแบติกในอากาศซึ่งจะลดอุณหภูมิได้ถึง 8°C ระบบถูกออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิสูงสุดของอากาศในฤดูร้อนที่เข้ามาจาก 26°C เป็นอุณหภูมิที่จ่ายให้กับห้องที่ 18°C ที่การใช้งานสูงสุด เครื่องทำความชื้นทั่วทั้งอาคารใช้พลังงานเพียงแค่ 17 กิโลวัตต์เท่านั้น

ผู้ผลิต AHU จะได้รับเครื่องทำความชิ้นในสองระยะซึ่ง 24 เครื่องแรกถูกติดตั้งโดย Johnson Controls และ 11 เครื่องที่เหลือติดตั้งโดย RMI Engineering ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการคือ John Sisk & Son Ltd และออกแบบโดย Integrated Design Consultants และ PM Group

Back to the News overview

คุณอาจจะสนใจสิ่งต่อไปนี้ด้วย...

การทำความชื้นในศูนย์ข้อมูล

ให้การทำความเย็นแบบระเหยสมรรถนะสูง ต้นทุนต่ำ และต่อต้าน ESD

อ่านเพิ่มเติม

Condair ทำความชื้นให้กับ Facebook

ระบบทำความชื้นของ Condair รักษาความชื้นในศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของ Facebook ในสวีเดน ในการรักษาประสิทธิภาพที่ทันสมัย ศูนย์ข้อมู...

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การทำความเย็นแบบระเหยในท่อ

สามกลยุทธ์การทำความเย็นแบบระเหยใน AHU มีการทำความเย็นแบบตรง แบบอ้อม และการทำความเย็นแก่อากาศที่ปล่อยออกข้างนอก

อ่านเพิ่มเติม