10.01.2013

Condair เปิดตัวเครื่องทำความชื้นรุ่น 3D BIM

สามารถดาวน์โหลดเครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำและน้ำเย็นของ Condair ได้ในรูปแบบ BIM (Building Information Modelling) จาก Autodesk เว็บไซต์

เครื่องทำความชื้นประกอบไปด้วย เครื่องทำความชื้นแบบไอน้ำขดลวดความต้านทาน Condair Mk5 เครื่องทำความชื้นแบบหม้อต้มขั้วไฟฟ้า Condair CP3 และเครื่องทำความชื้นแบบแก๊ส Condair GS สามารถลากแล้ววางไฟล์ 3D Revit ลงในแผนการก่อสร้างเพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาและนักออกแบบสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและง่ายดาย

Tim Scott, หัวหน้าฝ่ายขายที่ Condair plc, แสดงความเห็นว่า “Building Information Modelling คือหัวใจของแผนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง การรับแนวความคิดตั้งแต่เริ่มแรกนี้และการลงทุนผลิตตัวอย่าง BIM 3 มิติ ของเครื่องทำความชื้น ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Condair ในฐานะผู้ผลิตเครื่องทำความชื้นที่ติดตามความต้องการในปัจจุบันและในอนาคตของลูกค้า”

BIM ให้ข้อมูลที่มีค่า และ แสดงประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของอาคาร ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และจากการดำเนินงานไปจนถึงการรื้อถอน มันเป็นการแสดงลักษณะทางกายภาพและฟังก์ชั่นของอาคารในรูปแบบดิจิตอล ข้อมูลแบบจำลองเสมือนจะถูกส่งจากทีมออกแบบผ่านไปยังผู้รับเหมาแล้วส่งต่อไปให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งแต่ละขั้นตอนจะเพิ่มข้อมูลเฉพาะตามสายงานของตนลงไป

Back to the News overview

ข่าวสารอื่น ๆ