เครื่องทำความชื้นอากาศโดยตรงแรงดันสูง ML Flex

เครื่องทำความชื้นอากาศโดยตรงแรงดันสูง ML Flex

The ML Flex is เครื่องทำความชื้นแบบพ่นแรงดันสูงสำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การเพาะปลูก การยับยั้งฝุ่น และการทำความเย็นแบบระเหย

ชุดหัวฉีดแรงดันสูงตั้งอยู่ในแนวที่สามารถปรับได้ตามการใช้งานแต่ละประเภทและเชื่อมต่อกับปั๊มแรงดันสูงและระบบบำบัดน้ำ แร่ธาตุต่างๆ ในน้ำที่ป้อนเข้าเครื่องทำความชื้นจะถูกกำจัดก่อนส่งน้ำไปยังหัวฉีดที่แรงดันระหว่าง 60-70 บาร์ ในขณะที่เครื่องทำงาน น้ำจะถูกทำให้เป็นละอองฝอยและถูกอากาศดูดซับเข้าไป จึงทำให้ความชื้นเพิ่มขึ้น

ML Flex ผลิตด้วยสแตนเลสคุณภาพสูง เนื่องจากไม่มีพัดลมเพื่อกระจายละออง จึงไม่มีการต่อสายไฟ ดังนั้นจึงสามารถนำระบบนี้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะได้ด้วย เช่น ในการผลิตสิ่งทอ

สามารถแขวนแถวหัวฉีดไว้บนเพดานหรือติดตั้งบนผนังได้

เนื่องจากเครื่องทำความชื้นทำงานโดยใช้น้ำที่แร่ธาตุถูกดึงออกแล้ว จึงไม่มีฝุ่นในบรรยากาศ

ลักษณะพิเศษและประโยชน์ต่าง ๆ

  • การทำงานที่เงียบมากแค่ 32dBa
  • ไม่จำเป็นต้องอัดอากาศ
  • ต้นทุนการดำเนินงานต่ำมาก
  • โครงสร้างสแตนเลส
  • ไม่มีพัดลมในตัวดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการป้องกันการระเบิด

เครื่องทำความชื้นแบบพ่นอื่น ๆ...